13 Juli 2022: Dit jaar geen intrede permanent vuurwerkverbod.

Wij, Richard en Bart Pronk, zijn sinds oktober 2021 de bestuurders van SVNC (Stichting Vuurwerkverkopers Nederlands Consumentenvuurwerk). Samen met de overige vertegenwoordigers van de branche (HVLV, SBV, Vuurwerkcheck, Inretail, VEN en de BPN) maken wij ons hard voor het behoud van de vuurwerktraditie. Er is rechtstreeks contact met Den Haag. Afgelopen voorjaar hebben wij keihard gelobbyd in den Haag om het wetsvoorstel "Permanent Vuurwerkverbod" van Groenlinks en de Partij voor de Dieren van de baan te krijgen. Daarbij hebben we o.a. gewezen op het advies van de Onderzoeksraad Voor de Veiligheid eerst te kijken wat de effecten zijn van het inmiddels verboden vuurwerk zoals vuurpijlen en singleshots.

Vandaag zijn de initiatiefnemers (Klaver en Oudehand) van het wetsvoorstel met de volgende mededeling naar buiten gekomen:

"Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 juli 2022

Op 8 juni jongstleden heeft de eerste termijn van de zijde van de Kamer inzake bovengenoemd initiatiefwetsvoorstel plaatsgevonden. Daarbij hebben enkele fracties te kennen gegeven de effecten van het nu geldende gedeeltelijke vuurwerkverbod te willen betrekken bij hun oordeel over een algeheel vuurwerkverbod, en daarom de aankomende jaarwisseling af te willen wachten. Het behoeft geen uitleg dat dit niet zonder veiligheidsrisico’s is, maar gezien het gevoelen van de meerderheid van de Kamer stellen wij voor om de plenaire behandeling van dit initiatiefwetsvoorstel te hervatten op een moment na de aankomende jaarwisseling.
Klaver
Ouwehand
"

Dat is goed nieuws!  Het betekent dat we dit jaar vuurwerk mogen verkopen.
Wat de toekomst brengt is nog onzeker. Maar voor nu kunnen we los! 

Met trotse groeten,

Richard en Bart Pronk
SVNC / Pronk Vuurwerk

ns rond.

No Comments Yet.

Leave a comment